Lomi Lomi

Massage & Behandelingen

Lomi Lomi herstelt de harmonie in je lichaam

De Lomi Lomi massage vindt haar oorsprong in Hawaii, waar deze massage al eeuwen wordt uitgevoerd door verschillende Hawaiiaanse generaties. Net als bij een deep tissue massage worden tijdens de Lomi Lomi massage lange strijkingen en traditionele methodes afgewisseld om de interne balans en harmonie in het lichaam te herstellen. Wanneer je enorme behoefte hebt aan ontspanning, zal een Lomi Lomi massage zeker bijdragen aan een moment van rust.

<a

Golven van de zee : Lomi Lomi

Lomi Lomi massage is een rustige ritmische massage, die gericht is op ontspanning en genezing. Het is een volledige lichaamsbehandeling die uitgevoerd wordt met mooie, lange, vloeiende bewegingen over de volledige lengte van het lichaam, waarbij voornamelijk met de onderarmen wordt gemasseerd. De bewegingen kunnen vergeleken worden met de golven van de oceaan, die energieblokkades opheffen, spanning in het lichaam wegspoelen en de natuurlijke energiestroom in het lichaam stimuleren.

Harmonie en liefde : Hawaiaanse Filosofie

In de Hawaiiaanse filosofie, de Huna, gaat het vooral om twee zaken: Harmonie en Liefde. Gebrek aan har­monie leidt tot weerstand, wat weer tot blokka­des in de energiestroom kan leiden.

Een Lomi Lomi massage helpt om die blokka­des op te heffen en heeft een helende wer­king. Lomi Lomi mas­sage is een volledige lichaamsmassage die wordt uit­gevoerd in mooie lange, vloeiende bewegingen over de volle lengte van het lichaam, waarbij met de handen en de onder­armen wordt gemas­seerd.

De continue vloeiende beweging­en die uitge­voerd worden als een dans, kun­nen verge­le­ken worden met de golven van de oceaan, welke energieblokkades ophef­fen, span­ningen in het lichaam laten weg­vloeien en de natuur­lijke ener­gie­stroom in uw lichaam stimu­leert.

Kalmerende werking

Een Lomi Lomi massage met een kal­meren­de en rust­gevende werking geeft ont­span­ning van de spieren, bevorde­ring van de doorbloeding en verbetering van de stofwis­seling.

Bij een ontspanningsmassage wordt zachter en meer aan de bewust­wording van het lichaam gewerkt.

Behandeling van het hoofd is hierbij niet los te zien van die van het lichaam.

Harmonie ervaren ? 

Schrijf je in en ontvang tips om meer harmonie in je lijf te ervaren ?